Sinh nhật Web 10/8/2010

Chúc tất cả Quý thầy cô có một ngày làm việc hiệu quả!
Hãy cùng nhau chia sẻ thông tin quý thầy cô nhé!
Cảm ơn bạn đã ghé thăm!

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Khách vào nhà

  0 khách và 0 thành viên

  Mail liên hệ

  Website Hồ Việt Cảnh
  Mail: vietcanhthcslp@gmail.com
  ĐT: 0977777921
  Cảm ơn bạn đã ghé thăm

  HOA DẠI

  Quản trị web chúc các bạn vui vẻ nha !

  Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Chúc quý thầy cô vui vẻ, hạnh phúc bên đàn em thân yêu!

  Quan ly diem GVCN TT51 (phien ban moi)

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hồ Việt Cảnh (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:03' 28-09-2012
  Dung lượng: 3.1 MB
  Số lượt tải: 8
  Số lượt thích: 0 người
  PHOØNG GIAÙO DUÏC LONG PHU
  TRÖÔØNG THCS LONG PHUÙ BAÛNG ÑIEÅM THAÙNG ……/20…….

  STT HOÏ VAØ TEÂN NGÖÕ VAÊN LÒCH SÖÛ ÑÒA LYÙ GDCD TIEÁNG ANH TOAÙN VAÄT LÍ HOAÙ HOÏC SINH HOÏC COÂNG NGHEÄ AÂM NHAÏC MYÕ THUAÄT THEÅ DUÏC TS ÑIEÅM SOÁ COÄT ÑIEÅM TB HOÏC LÖÏC ÑIEÅM HK
  M 15` V M 15` V M 15` V M 15` V M 15` V M 15` V M 15` V M 15` V M 15` V M 15` V M 15` V M 15` V M 15` V
  1 Vương Thị Hồng Châu
  2 Lý Thanh Danh
  3 Nguyễn Thị Hồng Diễm
  4 Thạch Thị Sa Dưng
  5 Đào Văn Đương
  6 Huỳnh Thị Ngọc Đào
  7 Lý Thị Cẩm Đào
  8 Dương Xây Ha
  9 Thạch Kim Hiếu
  10 Trần Thị Hồng Hoa
  11 Kim Thị Ngọc Huệ
  12 Kim Tuấn Kiệt
  13 Dương Thị Ly Na
  14 Triệu Nghỉ
  15 Kim Thị Ánh Nguyệt
  16 Thạch Vĩnh Nhân
  17 Kim Thanh Nhất
  18 Thạch Nơi
  19 Lý Rát
  20 Sơn Hoàng Tân
  21 Thạch Thị Thân
  22 Thạch Kim Thảo
  23 Thạch Minh Thảo
  24 Trần Thương
  25 Bùi Thanh Tiến
  26 Thạch Thị Thu Trang
  27 Võ Thị Tú Trinh
  28 Thạch Thị Hồng Tươi
  29 Dương Thị Bích Tuyền
  30 Trần Trường Vũ
  31 Lý Hồng Vương
  32 Thạch Phương
  33
  34
  35
  36
  37
  38

  Xaùc nhaän trong baûng coù …….. choã söûa Ngöôøi laäp baûng Ngaøy … thaùng ….. naêm 20….
  Hieäu tröôûng
   
  Gửi ý kiến