Sinh nhật Web 10/8/2010

Chúc tất cả Quý thầy cô có một ngày làm việc hiệu quả!
Hãy cùng nhau chia sẻ thông tin quý thầy cô nhé!
Cảm ơn bạn đã ghé thăm!

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Khách vào nhà

  0 khách và 0 thành viên

  Mail liên hệ

  Website Hồ Việt Cảnh
  Mail: vietcanhthcslp@gmail.com
  ĐT: 0977777921
  Cảm ơn bạn đã ghé thăm

  HOA DẠI

  Quản trị web chúc các bạn vui vẻ nha !

  Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Chúc quý thầy cô vui vẻ, hạnh phúc bên đàn em thân yêu!

  Kế hoạch bồi dường thường xuyên năm 2020-2021

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hồ Việt Cảnh (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:16' 11-12-2020
  Dung lượng: 72.5 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS LONG PHÚ
  TỔ LÍ -TIN

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  KẾ HOẠCH
  Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020 - 2021

  Họ và tên:
  HỒ VIỆT CẢNH
  Trình độ chuyên môn:
  ĐHSP Vật lí
  Năm vào ngành:
  2002
  Chức vụ:
  Giáo viên

  Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;
  Căn cứ vào Kế hoạch số 239/KH-THCSLP ngày tháng 12 năm 2020 về Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhu cầu BDTX của cá nhân trong năm học 2020-2021;
  Căn cứ vào tình hình thực tế của tổ Lí – Tin, tôi tiến hành xây dựng và thực hiện kế hoạch BDTX cụ thể như sau:
  I. Mục đích, yêu cầu BDTX
  1. Mục đích
  Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng.
  Đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu về nội dung bồi dưỡng, điều kiện tổ chức thực hiện bồi dưỡng, hình thức bồi dưỡng phù hợp với điều kiện thực tế và nhiệm vụ năm học.
  Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
  2. Yêu cầu
  - Công tác BDTX gắn với việc đánh giá giáo viên theo chuẩn và theo đổi mới của ngành để từng bước nâng cao năng lực chuyên môn.
  - Giáo viên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng một cách cụ thể và thực hiện công tác BDTX đúng Kế hoạch của nhà trường. Ngoài ra giáo viên cần thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của ngành liên quan đến công tác BDTX.
  - Cuối đợt bồi dưỡng thường xuyên cá nhân viết bài thu hoạch theo yêu cầu và theo nội dung đã đăng ký trước khi xây dựng kế hoạch.
  II. Nội dung, thời lượng BDTX
  1. Khối kiến thức bắt buộc
  a) Nội dung bồi dưỡng 1: 40 tiết/năm học
  Giáo viên đã được bồi dưỡng theo Kế hoạch số 1050/KH-SGDĐT ngày 12/6/2020 của Sở GDĐT về việc bồi dưỡng giáo viên năm 2020 thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Cụ thể: Chương trình bồi dưỡng Mô đun 1.
  Kết quả BDTX sẽ được tính theo kết quả tham gia Chương trình bồi dưỡng của Kế hoạch số 1050/KH-SGDĐT quy ra thang điểm 10 tính để làm cơ sở xét hoàn thành BDTX của nội dung bồi dưỡng 1.
  b) Nội dung bồi dưỡng 2: 40 tiết/năm học
  Giáo viên đã được bồi dưỡng theo Chương trình bồi dưỡng của Kế hoạch số 1050/KH-SGDĐT. Cụ thể: Nội dung bồi dưỡng Mô đun 2.
  Kết quả BDTX sẽ được tính theo kết quả tham gia Chương trình bồi dưỡng theo Kế hoạch số 1050/KH-SGDĐT quy ra thang điểm 10 tính để làm cơ sở xét hoàn thành BDTX nội dung bồi dưỡng 2.
  2. Khối kiến thức tự chọn: Nội dung bồi dưỡng 3: 40 tiết/năm học
  GVPT 03: Phát triển chuyên môn của bản thân

  Mã mô đun
  Tên và nội dung mô đun
  Mục tiêu bồi dưỡng
  Thời gian tự học (tiết)
  Thời gian học tập trung (tiết)
  Lý thuyết
  Thực hành

  GVPT 03
  Phát triển chuyên môn của bản thân
  1. Tầm quan trọng của việc phát triển chuyên môn của bản thân.
  2. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng để phát triển chuyên môn của bản thân.
  3. Nội dung cập nhật yêu cầu đổi mới nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân đối với giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
  - Phân tích được tầm quan trọng của việc phát triển chuyên môn của bản thân đối với giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; Xây dựng được kế hoạch bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn cho bản thân đối với giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;
  - Vận dụng được nội dung cập nhật yêu cầu đổi mới nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân trong hoạt động dạy học và giáo dục đối với giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, phù hợp với giáo viên từng cấp học, vùng, miền (Yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; Đổi mới sinh hoạt chuyên môn; Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; Lựa chọn và sử dụng học liệu dạy học; Phát triển chuyên môn giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông thông qua kết nối, chia sẻ tri thức trong cộng đồng học tập;....);
  - Hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn của bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

  40

  16

  24
  III. Hình thức BDTX
  1. Tập trung (theo lớp do Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng tổ chức).
  2. Hội nghị trực tuyến chuyên đề (do Sở GDĐT, PGD tổ chức).
  3. Học tập từ xa (do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và đào tạo Sóc Trăng hướng dẫn).
  4. Tự học, tự bồi dưỡng bằng cách tham khảo tài liệu BDTX và kết hợp sinh hoạt tổ chuyên môn trong nhà trường.
  IV. Lịch trình thực hiện kế hoạch BDTX
  Thời gian
  Nội dung BDTX
  Số tiết
  Kết quả - Vận dụng
  Tháng 1/2021
  - Xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân.


  Tháng 2/2021
  Thu thập và nghiên cứu tài liệu có liên quan (có 3 nội dung cần nghiên cứu: 02 nội dung bắt buộc và 01 nội dung tự chọn).


  Tháng 3/2021
  1. Tầm quan trọng của việc phát triển chuyên môn của bản thân.  2. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng để phát triển chuyên môn của bản thân.
  30
  - Phân tích được tầm quan trọng của việc phát triển chuyên môn của bản thân đối với giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;
  - Vận dụng được nội dung cập nhật yêu cầu đổi mới nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân trong hoạt động dạy học và giáo dục
  Tháng 4/2021
  3. Nội dung cập nhật yêu cầu đổi mới nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân đối với giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
  10
  Hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn của bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
  Tháng 5/2021
  Tổng hợp số liệu, những kiến thức tự bồi dưỡng để viết bài thu hoạch theo quy định.


  Trên đây là kế hoạch BDTX của cá nhân trong năm học 2020 - 2021, kính trình Ban giám hiệu phê duyệt để thực hiện./.
  Xã Long Phú, ngày 19 tháng 12 năm 2020
  Nơi nhận: GIÁO VIÊN
  - BGH, TT (để báo cáo);
  - Lưu: HS cá nhân.

  Hồ Việt cảnh


  DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
   
  Gửi ý kiến